TR|EN

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

2019 yılında yapılacak çiğ süt desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, 11 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlandı. 2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 817), çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlandı. Karar, 2019 yılında uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Çiğ süt desteği kimlere verilecek?

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozuna çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler ile;

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura/müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasına 2 yıl daha devam!

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak. Süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin uygulama 2 yıl süre ile devam ettirilecek.

Birliklere yapılacak kesintiler

Birlik / Kooperatif

Oran (%)

Üretici ve Yetiştirici Birlikleri üzerinden yapılan desteklemelerde

% 3’ü il/ilçe üretici Birliklerine, İl Yetiştirici Birliklerine, bu bedelin içinden % 5’i Merkez Birliklerine

Kooperatif üzerinden yapılan desteklemelerde

% 3’ü Kooperatif üst Birliği veya Bölge Birliğine, bu bedelin içinden % 25’i Merkez Birliğine,

 

Merkez Birliğini kurmuş olan yetiştirici birlikleri ile üretici birlikleri veya tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenecek.

Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler ile kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt desteği ödemelerinden yararlanamayacak.

1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ