TR|EN

ÇİFTLİK DANIŞMANLIK SİSTEMİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM PROJESİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin tarım ve kırsal alanda AB mevzuatına uyum sağlamasına katkıda bulunmak ve bu amaçla Bakanlığın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedefiyle ‘’ Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi’’ konulu bir seminer gerçekleştirildi.

26 – 27 Şubat 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen seminere Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de katıldı.

Yaklaşık 2 milyon Euro bütçe ile ve 18 ay süreyle uygulanacak olan proje, İtalyan Eurecna firmasının liderliğinde Belçikalı Agrer ve Türk danışmanlık şirketi Eduser ortaklığında kurulan konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında, Çiftlik Danışmanlık Sistemi için kurallar ve prosedürler ile kurulacak olan koordinasyon merkezinin özellikleri belirlenecek. Ayrıca hem merkez, hem de il ve ilçelerdeki tarım teşkilatları, üretici örgütleri ve özel kuruluşların bünyesindeki tarım danışmanlarına eğitimler verilecek. Proje tamamlandığında, üreticilere arazi ve işletme yönetimi konusunda danışmanlık sunulması ve Çiftlik Danışmanlık Sisteminin etkili ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmiş; çevre, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı, çapraz uyum ve GAEC (İyi Tarım-Çevre Koşulları) standartlarına ilişkin, danışmanların ve üreticilerin bilgi ve farkındalık seviyelerinin artırılmış olması hedefleniyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan TÜDKİYEB Genel başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin yerinde ve zamanında ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşması ile bilgi eksikliklerinin giderilmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek bu eksikliklerin zaman zaman Birlik personeli tarafından giderilmeye çalışılmakta olduğunu ve bazı Birliklerin bünyelerinde çalıştırdıkları Bakanlık destekli Tarım Danışmanları tarafından hizmet verildiğini söyledi. Genel Başkan Çelik, ayrıca Birliklerin ve yetiştiricilerin danışmana rahatlıkla ulaşabileceği sistemin kurulmasında fayda olduğunu sözlerine ekledi.

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ