TR|EN

ÇELİK '' İSPANYA ZİYARETİMİZ SONRASI ÜLKEMİZLE MUKAYESE İMKANINI BULDUK

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği(TÜDKİYEB) Genel Başkan Yardımcısı Nihat ÇELİK, İspanya'da gerçekleştirdikleri   damızlık küçükbaş yetiştiriciliği ile ilgili inceleme ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada  seyahatin  çok verimli geçtiğini ve küçükbaş hayvan  yetiştiriciliği hakkında İspanya ile ülkemiz arasında bir mukayese yapma  imkanını elde ettiklerini söyledi.

 

TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Nihat ÇELİK Van’da yaptığıaçıklamada, İspanya seyehati  süresince  sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra belediyeve üniversitelerde temas ve incelemelerde bulunduklarını belirterek İspanya'da6 milyon sığır varlığının yüzde 25'inde, 20 milyon koyun varlığının yüzde8'inde, 3 milyon keçi varlığının ise yüzde 8'inde ıslah programlarınınuygulandığını, ayrıca soy kütüğü kayıtlarının tutulduğunu ifade etti.

 

ÇELİK, yaptıkları araştırma ve incelemelerde İspanya'da tümyetiştirici birliklerinin 1982 yılında kurulan ve kısa adı FEAGAS olan 'İspanyaDamızlık Hayvan Yetiştiricileri Konfederasyonu' adı altında birleştiklerinisöyledi. FEAGAS Genel Başkanı Dr. Manuel Luque Cuesta'nın Avrupa'daki en büyükhayvancılık şemsiyesini oluşturduklarını, FEAGAS'ın ayrıca, 107 ayrı ırküzerinde çalışmalarını yürüttüğünü kendilerine bildirdiklerini ifade eden ÇELİK,ülke genelinde 27 sığır, 29 koyun ile 13 keçi birlik federasyonunun dabulunduğunu söyledi. FEAGAS'ın kamu kuruluşları ve teknik komiteler isimli ikiana bileşenden oluştuğuna da dikkat çeken ÇELİK, Federasyon ve birlikbaşkanlarının ise bu komitenin doğal üyesi olduklarını söyledi.

 

Genel Başkan Yardımcısı Nihat ÇELİK, ülkemizde küçükbaşhayvancılığa sağlanan devlet desteğinin hem kalem sayısı hem de kapsam olarakİspanya'dan daha fazla olduğunu vurgulayarak, "İşlevsel olarak FEAGAS,bize benzer şekilde Tarım Bakanlığı ile yetiştiriciler arasında birliklerkurup, iletişim ve koordinasyonu sağlamaktadır. İspanya'nın esasen 17 eyaletebölünmüş olduğu ve her eyalette küçük çapta bir Tarım Bakanlığı modelibulunmaktadır. Eyalet tarım teşkilatlarının da federal yapıya bağlı kalarakkuruluşlarını tamamlamıştır. Buralarda hayvansal üretim yetiştirici örgütleri,sağlık laboratuarları servisleri ile bölgesel süt kayıt merkezleribulunmaktadır, Heyet olarak ayrıca Andalucia Eyaleti Tarım Bakanlığı, İspanyaDamızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği, Cartagena Politeknik ÜniversitesiHayvancılık Bölümü, Murcia ve Granada Suni Tohumlama ve Test İstasyonu, GranadaKeçi Yetiştiricileri Birliği, Murcia Granada Keçi Yetiştiricileri Birliği,Malaga Keçi Yetiştiricileri Birliği, Murcia Granada Keçisi yetiştiricilerini veşehrin belediye başkanını ziyaret etme fırsatı da bulduk. Tüm bu araştırma veincelemelerimiz sıcak bir atmosferlerde gerçekleşmiştir. Ayrıca, alanımızlailgili iki ülke arasında bazı mukayeselere yapmak gerekirse, biz de genkaynaklarının korunması hem devlet eli ile yapılmakta hem de Gıda, Tarım veHayvancılık Bakanlığımızın verdiği hibe desteklerle yetiştiricimiz, elindebulunan küçükbaş hayvanların ırk bazında koruma altına alınmakta. Kayıtlarınveri tabanları, Bakanlıkla müştereken kullanılabildiğimiz ve merkez birliğimiztarafından ileride ıslah edilecek materyale ait soy kütüğü kayıtları ve diğerbilgilerin de toplanacağı 'Damızlık Koyun Keçi Bilgi Sistemi' yazılımınınhayata geçirilmesiyle birlikte ilk aşamada pilot olarak seçilen illerimizdedeneme yanılma yolu ile sistem test aşamasına getirilecektir. Bu sistemindevreye girmesi ile birlikte halihazırda Bakanlık tarafından tutulan ıslahayönelik kayıtların bu sisteme aktarılması halinde, ortak kullanımsağlanacaktır. İspanya ile diğer bir farkın ise, küçükbaş hayvancılığa verilendestekler konusudur. Ülkemizde küçükbaş hayvancılığa sağlanan devlet desteği, kalemsayısı ve kapsam olarak İspanya'dan daha fazla. Çıplak bir gözle bu desteklerinyetiştirici açısından bir yekun teşkil etmiştir. Bunun dış temaslarımızda dadaha iyi anlaşıldığını görmekteyiz. Esasen her zaman söylediğimiz gibi küçükbaşhayvancılığa sağlanan bu destekler, Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Mehdi Eker Beyinöncülüğünde tecelli etmiştir. Desteklerin yetiştiricilerimizekazandırılmasından ötürü de Sayın Bakanımız başta olmak üzere, emeği geçen tümbürokratlara bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. 

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ