TR|EN

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELERİ YAYIMLANDI. ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ 25 TL OLDU.

Tarıma 2016 yılında verilecek destekleri içeren 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 5 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanarak yayımlanan Karar, süt regülasyonu uygulamasında en az iki yıl, araştırma geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2016 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsıyor.

Hayvancılık destekleri

Karar kapsamında buzağı/malak desteği; programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara/malaklara 350 TL, soy kütüğü desteği 500 TL olarak ödenecek. Döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına ilave 50 TL ödenecek.

Ürettiği çiğ sütü Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, hayvancılık örgütlerine üye üreticilere; soğutulmuş veya gıda mevzuatına uygun olarak pazarlanmış inek sütüne, üretici örgütleri üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, manda, koyun ve keçi sütüne farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacak. Ayrıca ıslah amaçlı kalite standardına ilave ödeme yapılacak.

Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen sözleşmesini Süt Kayıt Sistemine kayıt ettirmeyenler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılmayacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile çiğ süt olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan veya bu Kurum ile yapılan sözleşme çerçevesinde süt tozuna çevirten üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Süt regülasyonu uygulamasına yönelik destekleme 2016 yılından başlamak üzere 2 yıl süre ile uygulanacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) kesimhanelerde kestiren, sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricilere 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan başına 200 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Çoban (sürü yöneticisi istihdamı) desteği uygulaması kapsamında, 250 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5.000 TL ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 25 TL/baş ödeme yapılacak.

Üretmiş oldukları tiftiği, Tiftifbirlik, birliğe bağlı kooperatifler veya Damızlık Koyu Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan yetiştiricilere 22 TL/kg ödeme yapılacak.

Kararda 2016 yılında uygulanacak Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Aşı Uygulamaları Sonrasında Atık Desteği, Hastalıktan Ari İşletme Desteği, Aşı Desteği, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği, Su Ürünleri Desteği, Balıkçı Gemisi Desteği, Hayvan Gen Kaynakları Desteği ile Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler de yer alıyor.

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ