TR|EN

2018-2022 STRATEJİK PLAN DIŞ PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 3 Kasım 2016 tarihinde 2018-2022 Stratejik Plan Dış Paydaşlar Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ve Bakanlık Bürokratlarının yanısıra Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Sekreterya Üye İhsan Akın, Muhasip Üye Şevket Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Oral ve Oktay Beşli ile tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileri iştirak etti.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Müsteşar Yardımcısı Dr.Nihat Pakdil konuşmasında ‘Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım sektörüne yön vermek üzere bakanlığımız tarafından son yıllarda hazırlanmış ve titizlikle uygulanan stratejik planlarla tarımsal ve sosyal alt yapı hizmetleri geliştirilmiş kırsal kalkınma ve refah sağlanarak kırsal alanların cazibesi arttırılmıştır. Takip eden süreçte sanayinin gelişimi yanında tarımın sürdürülebilirliğinin ön plana çıkacağı, kırsalın korunması kaynaklarıyla birlikte yerinde kalkınmasının tartışılacağı ön görülmektedir.  Ayrıca önümüzdeki dönemde tarım sektörünün gıda yetersizliği , iklim değişikliği , suyun bulunabilirliği , biyoçeşitlilikte daralma , sınırlı ekosistemdeki kayıplar gibi sorunlar ile yüz yüze kalması kuvvetle muhtemel görülmektedir.  

2018-2022 stratejik planımız ile gıda ve tarım alanında üretici ve tüketici memnuniyetini en üst seviyede sağlamış bölgesinde lider, dünyada küresel aktör olan Türkiye misyon ve vizyonunu sürdürecektir. Türk tarımında son 13 yılda yaşanan gelişmelerle bu dönem gerçekçi planlamaların önemsendiği, istikrar ve verimliliğin öne çıkarıldığı, entegre yaklaşım insan odaklı anlayış ve çok yönlü kalkınmanın esas alındığı 100 yıllık kemikleşmiş sorunların çözüme kavuşturulduğu, Cumhuriyet tarihinde bir çok şeyin ilkinin  gerçekleştirildiği  üretim ve ihracat rekorlarının kırıldığı Avrupa’da liderliğe, dünyada ilk sıralara çıkıldığı bir dönem oldu.  Bakanlık olarak 2018-2022 stratejik planımızı hazırlamak için çalışmalara başladığımızı sizlerle paylaşmak için şuan buradayız.  Bu plan stratejik yönetim modelinin bir bütün olarak benimsenmesi için önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türk tarımının en önemli rehberi olacaktır. Bakanlığımız merkez birlikleri, ilgili ve bağlı kuruluşlar, il müdürlükleri, iç ve dış paydaşlar ile katılımcılık anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin azami düzeyde yansıtılacağı planımızda vatandaşlara sunduğumuz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltecek halkımızın hizmetlere erişimini kolaylaştıracaktır.’’

Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil’in konuşması sonrası Çalıştay katılımcıları çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Bu aşamada TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin görüşlerini ortaya koyarak Çalıştaya katkıda bulundular. 

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ