TR|EN

MERKEZ BİRLİĞİMİZ, ICAR TAM ÜYELİĞİNE KABUL EDİLDİ.

Çiftlik hayvanlarının kaydı konusunda Dünyada en önemli örgüt konumunda olan Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi’ne (ICAR- International Committee for Animal Recording) üyelik talebinde bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 24 Ağustos 2015 tarihinde yaptığı müracaatın değerlendirilmesi sonucunda, Merkezi İtalya’nın Başşehri Roma’da bulunan ICAR Yönetim Kurulunca 29 Eylül 2015 tarihinde yapılan toplantıda, Merkez Birliğimiz ICAR tam üyeliğine kabul edildi.

 

ICAR Genel Müdürü Martin Burke tarafından imzalanan üyeliğin kabulüne ilişkin mektup, 3 Ekim 2015 tarihinde Merkez Birliğimiz Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan’a gönderildi ve bu tarihten itibaren de üyeliğimiz ICAR’ın resmi web sayfasında ( www.icar.org ) duyurularak ICAR üyelerinin listesine eklenmiş oldu.

 

ICAR tarafından 15-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlenen ve Türkiye’nin küçükbaş hayvancılıkta paydaşı olduğu küçükbaş hayvan ıslahı projesini çağrılı sunu şeklinde sunduğu toplantıya, Merkez Birliği Genel Başkanı Prof.Dr.Veysel Ayhan da katılmış ve toplantıda, uluslararası süt konseyi, Interbull ve ICAR toplantıları olmak üzere farklı gruplar arasında çeşitli ülkelerden yaklaşık 500 katılımcı ile sektörün sorunları ve yeni hayvancılık teknikleri ile kayıt konusundaki yenilikler tartışılmıştı.

 

Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Merkez Birliğimiz tarafından yürütülen ‘’Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’’ nin yanısıra sahip olunan hayvan sayısı ve üye sayısının büyük ilgi gördüğü program kapsamında ICAR Başkanı ve Genel Sekreteri ile teknik toplantılar gerçekleştirilmiş, toplantıda Merkez Birliğimiz Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan tarafından komiteye üye olma talebi iletilerek süreç başlatılmıştı.

 

ICAR NEDİR ?

 

Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (ICAR), çiftlik hayvanlarının tanımlanması, kaydı ve genetik yönden değerlendirilmelerinin iyileştirilmesi amacıyla kurulan, dünya çapında bir organizasyondur. ICAR, hayvan tanımlama, kayıt ve genetik değerlendirme için kurallar, standartlar ve kılavuzlar geliştirir. ICAR, kar amacı olmayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

 

İlk olarak 1901 yılında Fransa’da kurulan ve 2008’den buyana Merkezi İtalya-Roma’da bulunan ICAR’ın, dünyanın birçok ülkesinden yüzden fazla üyesi bulunmaktadır. Çiftlik hayvanları ile ilgili kuruluşların üye olduğu ICAR’a ülkemizden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği de üye bulunmaktadır.

 

KOMİTENİN AMAÇ VE ANA HEDEFLERİ:

 

1. ICAR'ın amacı, çiftlik hayvanlarında gelişim ve performans kayıt faaliyetlerinin iyileştirilmesini ve değerlendirilmesini teşvik etmektir. Bu hedefe, ekonomik öneme sahip özellikleri ölçmek için tanımların ve standartların oluşturulması yoluyla ulaşılmaktadır.

 

 a - ICAR, hayvanların tanımlanması, ebeveyn tescili, performanslarının kaydı ve değerlendirilmesi be bulguların yayınlanması için kurallar, standartlar ve belirli kılavuzlar oluşturur.

b - ICAR, uluslararası kuruluşlar, kamu otoriteleri ve sanayi arasında hayvan performans kaydı ve değerlendirmesi ile ilgili tüm faaliyetlerinde koordinasyon ve işbirliği için teşvikler sağlamaktadır.

 c - ICAR, hayvansal üretimin karlılığı üzerinde etkili olan, hayvanların kalitelerinin değerlendirilmesi ve belirli yönetim kodlarının oluşturulması amacıyla performans kayıt bulgularının kullanımını teşvik etmektedir.

 d - ICAR, performans kayıt ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması ile elde edilen sonuçları gösteren raporlar yayınlayarak, pratik düzeyde bulguların yorumlanmasını kolaylaştırır.

2. ICAR aynı zamanda makale yazımı, dergi ve kitap yayınlanması ve dağıtımı, seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi ve seçilen araştırmacı ve öğrencilere burs verilmesi gibi çalışmalar da yürütmektedir.

 

ICAR ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ MERKEZ BİRLİĞİMİZİN HAK VE GÖREVLERİ

 

Merkez Birliğimiz ICAR üyeliği ile birçok hak ve görevlere sahip bulunmaktadır. Bunlardan önemli olan bazıları şunlardır:

 

-          Uluslararası düzeyde tanınma ve uluslararası kurallara uygun olarak hayvan kayıt ve tescilinin yapılması sağlanmaktadır.

-          ICAR üyelerinin personeli iç kurallara uygun olarak “Alt Komite” ve “Çalışma Gruplarına” katılabilirler.

-          ICAR üyesi olan organizasyonlar, kuruluşun kurallarına uygun olarak “ICAR Logosunu” kullanabilirler.

-          ICAR üyesi olan organizasyonlar her yıl faaliyetleri ve hayvan sayıları hakkında, ICAR’a bilgi göndermek zorundadırlar.

 

http://www.icar.org/         http://www.icar.org/pages/Whats_new.htm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ