TR|EN

ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ TANITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve hayvancılıkta bilinçli çiftçi yetiştirmek amacıyla hayata geçirilecek olan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin tanıtım töreni 26 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’in de katıldığı törende konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "2019-2020'de bu sektöre yönelik kredilerimiz, eğitimlerimiz daha yoğun bir şekilde olacak" dedi. Aydın, "Tarımı işin göbeğine yerleştirmemiz gerekiyor. Doğru anlatmamız gerekiyor. Türkiye her sene cari açık için 60 milyar dolar bulmak zorunda. Yeni hükümetlerimiz bu sermaye birikimi alanlarına enerjiyi gösterdi. Dönem bu tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir. Biz bir girişimci motive edeceğiz" ifadelerini kullanarak  ‘’Eksikliklerimizi biliyoruz. 2019-2020'de bu sektöre yönelik kredilerimiz, eğitimlerimiz daha yoğun bir şekilde olacak. İş ortaklarımızla daha sıkı yapacağız bu işi. Sahada gidip göreceğiz. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bu işi yapmaya hevesli olanlara pozitif ayrımcılık yapacağız." dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan ise, Türkiye'nin gerek tarımsal üretim imkânları, gerekse insan kaynağı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, "Bilimsel bilgi ile pratik bilgi ve deneyimi birleştirince tarımsal üretimde daha doğru üretim olacağına, verimlilik ve karlılık oranlarının yükseleceğine, büyümenin mümkün olacağına inanıyoruz. Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, tarımsal ve finansal eğitim almış, finansal okuryazarlık kazanmış bilinçli gençler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik kazandırmayı amaçlayan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademimiz bu amaçlarla dizayn edilmiştir. " şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise bilinçli tarımın ve çağdaş tarım eğitiminin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Gıda üretimi için akıl, bilim ve bilgi gerekli. Bilinçli tarımı, çağdaş tarım eğitimini ön planda tutmamız gerekiyor. Buna uygun politikalar ve strateji de çok önemli. Ülkemiz tarım ver hayvancılık ülkesidir. Verilere baktığım zaman hiç o tabloyu görmüyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk milli ekonominin temeli ziraattir demişti. Üreten insanın başımızın üzerinde yeri var. Burada üretimi teşvik etmek için çok güzel bir çalışma var. Kadınları teşvik etmemiz lazım. Kadınların girişimcilik ruhu, onların kararlılığı, cesareti bizlerden daha yüksek. Kadınların öncelikli olarak teşviğini doğru politika olarak görüyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç de Türkiye'nin tohumda iyi bir noktaya geldiğini ve tohumun büyük bir kısmının artık Türkiye'de üretildiğini ifade ederek, geleneksel tarımdan modern tarıma geçildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş protokolü imzaladılar.

Diğer yandan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, tören sonrasında, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve üst düzey yetkilileri ile sektörün finansal sorunlarına ilişkin birtakım görüşmelerde bulundu.

 

EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmenin yanı sıra girişimcilik bilinci kazandırmak amacını taşıyan, banka, üniversite ve kamu-özel sektör iş birliğine dayanan bir eğitim programı olarak tanımlandı.

Programdan üretim konusunda teknik bilgisini artırmak, tarım alanında yeni yatırım yapmak veya işletmesini büyütmek isteyen genç çiftçi adayları yararlanabilecek.

Genç Çiftçi Akademisinin teknik eğitim aşaması iki bölümden oluşacak. İlk aşamada faaliyetin tanıtımı, yatırım ve iş süreçleri ile bunların yönetimi ve üretim, pazarlama, satış zinciri ve gıda güvenliği gibi konularında eğitim verilecek.

İkinci aşama ise yatırım analizi ve yatırım kararı verilmesi, finansal okuryazarlık, finansman, işletme ve çiftlik yönetimi, tarım sigortaları ve ortak iş yapma kültürü konularından oluşacak.

Program kapsamında büyükbaş süt hayvancılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve örtü altı tarımı konularında eğitim verilecek.

Pilot bölge olarak uygulanmasına Ankara'da başlanacak programın, bu yıl sonuna kadar farklı şehirlerde de başlatılması hedefleniyor.

Programa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yurt içinde yerleşik, 18 yaşını doldurmuş 30 yaşından gün almamış, asgari lise mezunu adaylar başvurabilecek. Erkek adaylarda askerliğini yapmış ya da bundan muaf tutulmuş olma şartı aranacak.

Başvurularda kadın çiftçi ve çiftçi adaylarına, tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunlarına, ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlara öncelik verilecek.

Teknik eğitim ve stajla sonrasındaki yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ