TR|EN

KİLİS KEÇİSİ

Yayılma Alanı :  Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illeri

Verim Yönü :  Kombine, süt ve et

Genel Tanımı :  Vücut orta iri ve uzun yapılıdır. Göğüs ve sağrı iyi gelişmiştir. Sırt hattı düzdür. Boyun

uzundur. Kilis yöresinde yetiştirilenler genellikle dışbükey bir baş profiline sahip iken, Hatay ilin -deki keçilerde baş profili düzdür. Çok iri sarkık   kulaklıdır. Kulak uzunluğu ortalama 28 cm dir. Çoğunlukla çene altında bir çift küpe bulunmaktadır. Vücut rengi çoğunlukla siyah olmasına rağmen, koyu kestane, kır, kızıl-kahve renkler ile lokal beyaz lekelere de rastlanabilmektedir. Baş ve kulaklar, vücut renginde olduğu gibi kimilerinde  tamamıyla siyah iken, kimilerinde kırçıl veya kahverengi akıtmalı olabilmektedir. Boynuzlu ve boynuzsuz  olanları mevcuttur. Erkekleri kalın,   kuvvetli ve uzun,  dişileri  kısa,  ince  ve geriye  kıvrık  boynuzludur.  Çok  iyi   gelişmiş,  sarkık  meme  tipindedir.   Meme  lobları belirgin  derecede  ayrılmış,  meme  başları  yana  doğru  dönüktür.

Irka   Özgü  Ayrıcı  Özellikler:  Sağlam  vücut  yapılı,  engebeli  arazilerde  uzun  yürüyüş kabiliyetli,  sıcak  ve  soğuğa  dayanıklı  ve  hastalıklara  karşı  dirençlidir.  Sütü  özellikle Maraş dondurması  üreticileri  tarafından   tercih   edilir.

Yetiştirme  Koşulları:  Aile  sürülerinde  bağ-bahçe  çevresinde  2-10  başlık,  ticari   olarak da  20-200  başlık  sürüler  halinde  yetiştirilir.  Yaz  ve  bahar  aylarında otlatılmak üzere Osmaniye, Adana ve Mersin illerine götürülür.

 

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri

 

Vücut Ölçüleri 

Erkek                      

Dişi

Verim Özellikleri 

 

Cidago Yüksekliği (cm) 

70

67

Laktasyon Süt Verimi (kg)  

217

 

Vücut Uzunluğu (cm) 

 

66

Laktasyon Süresi (gün)

227

 

Doğum Ağırlığı (kg) 

3

   2.8 

Kıl Verimi (g)

 

550

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 

60

  40 

Oğlak verimi

1.4

 

 

 

 

Damızlıkta Yaşı (ay)

16

 

 

 

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ