TR|EN

Et ve Süt Kurumu Kombinaları ile imzalanacak ''Küçükbaş Hayvan Alım Sözleşmesi''ndeki asgari besi süresi 1 ( bir ) aya indirilmiştir.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 20 / 01/ 2015 tarih ve 476 sayılı yazıda söz konusu ‘’Küçükbaş Hayvan Alım Sözleşmesi’nin 7.2 Sözleşmenin Süresi maddesindeki 2 ay olan asgari besi süresinin 1 (bir) ay olarak revize edildiği bildirilmiştir.

Buna göre; 7.2 Sözleşmenin Süresi maddesi ‘’Sözleşmenin akdedildiği tarih ile en son kesime alınacak küçükbaş hayvanların kesim tarihi arasında kalan süre, sözleşmenin süresini oluşturur. Besiye alınacak küçükbaş hayvanlar,sözleşmenin imzalanmasından itibaren asgari 1 ( bir ) ay, azami 6 (altı) ay süre ile besiye tabi tutulacaktır’’ şeklinde değiştirilmiştir.

Duyurulur...

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ