TR|EN

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

Merkez Birliğimizin Olağan Mali Genel Kurulu 1 Haziran 2024 tarihinde Saat 11.00'de ANADOLU HOTELS ESENBOĞATHERMAL Büğdüz Mah. Büğdüz Küme Evleri No:273/1 Akyurt/ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 1. toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı aynı yer ve saatte aynı gündemle 10 Haziran 2024 tarihinde yapılacaktır. Merkez Birliği delegelerinin yukarıda belirtilen günde, belirtilen yer ve saat de hazır bulundurulması ve toplantıya katılımı hususunda; Gereğini önemle rica ederiz.

MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ADINA

 Fettah ÖZTÜRK / Genel Bşk. Yrd. Nihat ÇELİK / Genel Başkan

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Yoklama ve açılış

2. Divan Heyetinin seçimi

3. Saygı Duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması

4. Gündem maddelerinin Divan Başkanı tarafından okunması, gündeme madde ilavesi varsa görüşülmesi ve oylanması.

5. Açılış ve misafir konuşmaları

6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulu üyelerinin ve Raporlarının ayrı ayrı ibrası,

7. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, görüşülmesi ve denetleme kurulu üyelerinin ibrası,

8. 2021,2022 ve 2023 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması ve ibrası,

9. 2024 ve 2025 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,

10. Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliği, azami fiyatı, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi ve bu işlemlerin yerine getirilmesinde yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11. Merkez Birliğine Ankara il sınırları içinde hizmet binası için gayrimenkul alınması, alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının belirlenmesi; satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12. Her türlü kiralamalar ile araç alımı ve kiralanması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması,

13. Kullanım ömrünü tamamlamış canlı ve cansız demirbaşların kayıtlardan düşülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması,

14. ihtiyaç halinde banka ve finans kuruluşlarından kredi sağlanması, ipotek verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması,

15. Üye il birliklerinden alınacak üye giriş aidatı, üye yıllık aidatı ve hizmet bedelleri konusunun görüşülmesi,

16. Merkez Birliği personel kadro, ücret ve yolluklarının (gündelik, konaklama ve ulaşım) tespit edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

17. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yurt içi ve yurt dışı yollukların (gündelik, konaklama ve ulaşım) tespit edilmesinin görüşülmesi ve oylanması,

18. Dilek ve Temenniler

19. Kapanış

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ