TR|EN

HEMŞİN

Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin ve Rize illeri

Kombine, et ve süt

Vücut sağlam ve orta iriliktedir. Genel olarak boyun kısa, göğüs nispeten dar, sağrı ve bacaklar orta yüksekliktedir. Sağrı cidagodan biraz yüksektir. Küçük kulaklıdır. Kulaksız koyunlar da bulunmaktadır. Vücut rengi genellikle siyahtan kahverengiye kadar değişmekte ve kirli beyaz olan larına da rastlanmaktadır. Beyaz renkli olanlarda göz kenarları, alın ve bacaklarda siyah lekeler bu lunmaktadır. Yüz ve baş genel olarak yapağılıdır. Arka bacaklar ince yapağı ile kaplıdır. Çoğunlukla boynuzsuzdur. Boynuzu olan erkeklerde boynuz büyük ve helezonidir. Dişilerde zayıf boynuz görülebilir. Kuyruk yapısı tek parça olup dip kısmı  geniş,  tarsal   bölgesine  doğru  daralır  ve uç  kısmında  ince  bir  parça  bulunur.

Vücut Ölçüleri 

Erkek                      

Dişi

Verim Özellikleri 

 

Cidago Yüksekliği (cm) 

79

73

Laktasyon Süt Verimi (kg)  

110

 

Vücut Uzunluğu (cm) 

72

68

Laktasyon süresi (gün)

135- 170

 

Doğum Ağırlığı (kg) 

3.4 

3.1 

Damızlık Yaşı (ay) 

18

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 

65- 70 

55- 60 

Kuzu Verimi

 

1.1

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g)

215

  180 

Yapağı Verimi (kg)

1.7

 

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ