TR|EN

HERİK

Amasya ili ve ilçeleri

Kombine, et, süt ve yapağı

Akkaraman ve Morkaraman koyunlarının, Karayaka koçlarıyla melezlenmesiyle elde edilmiş yarım yağlı kuyruklu ve kaba yapağılı bir tiptir. Vücut ve baş orta büyüklükte olup erkeklerde burun dışbükeydir. Boyun ve bacaklar orta   uzunluktadır. Sağrı cidagodan biraz yüksektir. Yapağısı genel olarak beyazdır, kahverengi -siyah olanlara da rastlanır. Vücudun  yapağısız kısımları olan; baş ve bacaklarda siyah -kahverengi leke ya da benekler görülür. Genel olarak erkekler boy nuzlu dişiler boynuzsuzdur. Boynuz, erkeklerde baştan öne ve yana doğru açılan kıvrımlı ve kuvvetli, dişilerde ise zayıftır. Kuyruk vücuda  bağlantı  noktasında  geniş,  aşağıya  indikçe   daralır  ve  tarsal   eklemlere  bazen daha  da  aşağıya  uzanır.  Kuyruğun  geniş  kısmı  genel  olarak  düz  olup,  bazılarında  iki   parçalı yapıyı  andıran  oluk  görülür.  Kuyruk  ucu  genel  olarak  yağlıdır.

Vücut Ölçüleri 

Erkek                      

Dişi

Verim Özellikleri 

 

Cidago Yüksekliği (cm) 

65

  61 

Yapağı Verimi (kg)

1.8-3.5

 

Vücut Uzunluğu (cm) 

67

  62 

Damızlık Yaşı (ay) 

18

 

Doğum Ağırlığı (kg) 

3.5 

3.3 

Kuzu Verimi

 

1.1

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 

60

47

 

 

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ