TR|EN

MORKARAMAN

Doğu Anadolu Bölgesi

Kombine, et verimi öncelikli

Sağlam ve iri yapılıdır. Sağrı cidagodan biraz yüksektir. Boyun uzun, göğüs dar, sağrı düşük ve bacaklar yüksektir. Kulak büyük, enli, sarkık ve yana doğru yatıktır. Baş vücuda nazaran uzun ve öne doğru incelmiştir. Baş profili alnın buruna geçiş yerinden biraz yukarıda hafif çukurluk gösterir. Burun dişilerde az veya çok, koçlarda belirgin şekilde dışbükeydir. Vücut rengi kızıldan mora kadar değişmekle birlikte göz, ağız ve burun etrafı daha açık, baş ve ayaklar vücuda nazaran daha koyu renklidir. Yüz ve baş genel olarak yapağısızdır. Karın ve boyun genellikle çıplak veya seyrek örtülüdür. Bacaklar bileklerden itibaren yapağısızdır. Yapağı kaba karışıktır. Erkekler çoğunlukla boynuzludur. Boynuzlar büyük ve helezonidir, dişiler ise zayıf boynuzlu veya boynuzsuz olabilir. Yağlı kuyrukludur. Kuyruk omurları iki defa bükülme yaptığından S formundadır.

Vücut Ölçüleri 

Erkek

Dişi

Verim Özellikleri 

Dişi

 

Cidago Yüksekliği (cm) 

75

68

Laktasyon Süt Verimi (kg)  

60

 

Vücut Uzunluğu (cm) 

72

  67 

Laktasyon Süresi (gün)  

126

 

Doğum Ağırlığı (kg) 

3.9 

3.5 

Yapağı Verimi (kg) 

1.5- 2.0

 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 

50- 90 

40- 60 

Damızlık Yaşı (ay)  

18

 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g)

192

 

Kuzu Verimi

 

1

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ